Kontakt

OZ ART-5
Dlhá 30
935 21 Tlmače

E-mail: kontakt@art5.sk
IČO: 42203104
IBAN: SK69 5600 0000 0071 8382 9031
Číslo účtu: 718 382 9031/5600